Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest International Technology
& Transfer GmbH Sp. z o.o.
z siedzibą w Rudnie przy ul. Gliwickiej 36.

W każdym przypadku mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem email: rodo@ittgmbh.com.pl

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przez RODO należy rozumieć  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: