OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda zainteresowanego wyrażona w postaci wyraźnego działania potwierdzającego poprzez dobrowolne podanie swoich danych w dokumentach rekrutacyjnych przekazanych administratorowi. Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W odniesieniu do osób przyjętych do pracy, nadesłane dokumenty, w tym CV zostaną niezwłocznie zniszczone. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Odbiorcą Państwa danych osobowych może być firma hostingowa.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Translate »