OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, w tym potencjalnych (dostawców/odbiorców towarów i usług)

Celem przetwarzania Państwa danych będzie pozyskanie i podjęcie współpracy z kontrahentem (dostawcą towarów lub usług) oraz skierowanie oferty usług i produktów administratora i podjęcie współpracy z kontrahentem (odbiorcą towarów i usług). Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a prawnie uzasadniony interes administratora polega na konieczności zapewnienia dostawy towarów i usług oraz rozszerzenia grona klientów niezbędnych do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa administratora.

Dane Państwa zostały pozyskane od Państwa (podane w wiadomości) lub z ogólnodostępnych źródeł, a w szczególności z Internetu i obejmują dane podstawowe (imię i nazwisko, Państwa firma), dane teleadresowe i rejestracyjne oraz inne podane przez Państwa.

Mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Po przyjęciu oferty celem przetwarzania danych będzie realizacja umowy, zatem podstawą prawną przetwarzania będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Z kolei, po zrealizowaniu transakcji celem przetwarzania będzie wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających w przepisów podatkowych i dotyczących rachunkowości, a zatem podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Państwa dane osobowe dotyczące transakcji kupna i sprzedaży będą przechowywane w formie papierowej przez okres 20 lat w celu kontynuacji obsługi, a w formie elektronicznej przez okres 5 lat, natomiast wszystkie pozostałe przez okres 5 lat.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: firma hostingowa i informatyczna, firma konserwująca program FK, banki, poczta, firmy kurierskie, urzędy skarbowe, urzędy państwowe, kancelaria prawna, inni kontrahenci.