TRANSFORMATORY ZAPŁONOWE TZI TGI

Specyfikacja

  • Elektryczny zapłon palników gazu
  • Możliwość sterowania zapłonem i palnikiem pojedynczą elektrodą
  • Do montażu w szafie sterującej lub na ścianie
  • Zgodny z normą EN 61558-2-3
  • Model TZI 7,5-20/33R zgodny z CSA

Zastosowanie

Transformatory zapłonowe TZI i TGI zaprojektowano do zapłonu iskrowego WN palników gazu lub palników olejowych z bezpośrednim zapłonem. Transformatory zapłonowe stosuje się również przy palnikach pracujących z pojedynczą elektrodą; prąd zapłonowy i prąd jonizacyjny płyną przez wspólną elektrodę. Transformator zapłonowy TZI spełnia wymagania dla obudów klasy IP 20. Przeznaczony jest do montażu w szafie sterującej. Transformator zapłonowy TGI w obudowie aluminiowej z odlewu kokilowego spełnia wymagania dla obudów klasy IP 65. Nadaje się do montażu miejscowego w pobliżu palnika.

Praca z podwójną elektrodą

Zapłon przy użyciu elektrody zapłonowej. Napięcie do transformatora zapłonowego TGI podawane jest przez automatyczny układ sterowania palnikiem IFD 258. Transformator zapłonowy generuje wysokie napięcie. To wysokie napięcie tworzy iskry zapłonowe pomiędzy elektrodą zapłonową a podłożem palnika. Po uruchomieniu palnika, prąd płynie przez elektrodę jonizacyjną sterowania płomieniem.

Praca z pojedynczą elektrodą

Zapłon przy użyciu elektrody zapłonowej i jonizacyjnej. Po uruchomieniu palnika, prąd sterujący płomienia płynie przez tę samą elektrodę używaną do zapłonu.

Więcej informacji/Specyfikacja:

TRANSFORMATORY ZAPŁONOWE TZI TGI