ITT _Ogólne Warunki Sprzedaży, Gwarancji, Reklamacji i Płatności od 09.03.2020