Czujniki ciśnienia gazu DG

Specyfikacja

- Monitorowanie ciśnienia gazu i powietrza (nadciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień),
- Posiada badania oraz certyfikaty typu WE zgodnie z EN 1854 oraz klasą „S”,
- Widnieje na liście UL, posiada aprobatę FM oraz AGA,
- Świadectwo zgodnie z GOST-TR,
- Certyfikowany dla systemów do SIL 3 i PL e,
- Przełącznik ciśnieniowy z blokadą wewnętrzną oraz ręcznym kasowaniem,
- Odpowiedni dla metanu produkowanego biologicznie (można stosować na rurach z atmosferą wybuchową strefy 2 bez wzmacniacza odcinającego),
- Można stosować w obszarach niebezpiecznych strefy 1 i 2 przy użyciu posiadającego aprobatę wzmacniacza odcinającego RoHS 2002/95/WE,
- Dostępna specjalna wersja dla NH3 i O2.

Zastosowanie

Przełącznik ciśnieniowy gazu DG monitoruje skrajnie niskie różnice ciśnień oraz wykonuje operacje włączania, wyłączania lub przełączania w momencie osiągnięcia zadanego punktu przełączania. Punkt przełączania można regulować pokrętłem. Kontroluje nadciśnienie i podciśnienie w różnych urządzeniach przemysłowych gazowo-powietrznych, takich jak monitorowanie wentylatora kotła oraz kontrola różnicy ciśnień w układach zapłonowych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Przełącznik ciśnieniowy o specjalnej konstrukcji, posiadający badania TÜV, stosuje się zgodnie z Kodeksem Praktyk VdTÜV „Druck 100/1” (ciśnienie 100/1) w instalacjach zapłonowych wytwornic pary i gorącej wody zgodnie z TRD 604, par. 3.6.4 oraz klasą „S” dla DG..B, DG..U i DG..I zgodnie z EN 1854.

Do pobrania

CZUJNIKI CIŚNIENIA GAZU DG