STEROWNIK DO PALNIKÓW PFU 780

STEROWNIK DO PALNIKÓW PFU 780

Steruje, zapala i kontroluje pracę palników gazowych w trybie przerywanym lub ciągłym. Ponieważ jest to całkowicie elektroniczne urządzenie, może szybko reagować na różne wymagania i nadaje się również do pracy z taktowaniem.
PFU 780 może pracować z palnikami przemysłowymi o nieograniczonej mocy, które są zapalane za pomocą palników zapłonowych. Sterowanie i kontrolowanie palników zapłonowym i głównych odbywa się w sposób niezależny. Dzięki temu skraca się czas rozruchu palnika głównego. Palnik zapłonowy może pracować lub być wyłączany w trybie ciągłym. Palniki główne mogą być regulowane z modulowaniem lub stopniowaniem.

W piecach przemysłowych PFU 780 odciąża system centralnego sterowania piecami, przejmując zadania dotyczące tylko palników, np. zapewnia, że zapłon palnika przy ponownym rozruchu następuje tylko w bezpiecznym stanie.

Sterownik do palników jest stosowany z palnikami z mechanicznym doprowadzaniem powietrza spalania, w których oddzielny system logiczny steruje dmuchawą, a także z palnikami atmosferycznymi.

System sterowania zaworami powietrza PFU 780L wspomaga sterowanie piecem podczas chłodzenia, płukania i regulacji mocy.

Status programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytywać bezpośrednio na urządzeniu. Podczas uruchomienia i diagnozowania istnieje możliwość pracy palnika zapłonowego i głównego w trybie ręcznym.
Jeśli zmienią się lokalne wymagania dla sterowania palnikiem, za pomocą programu komputerowego BCSoft przez interfejs optyczny parametry urządzenia można dopasować do aktualnych wymagań.
Personel serwisu może korzystać z wygodnej wizualizacji sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz pamięci historii błędów za pomocą programu BCSoft.

Napięcie sieciowe – sieci uziemione i nieuziemione:
110/120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
220/240 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

Translate »