Palniki wielopaliwowe

Palniki wielopaliwowe

Jedno-, wielo- oraz zmiennopaliwowe palniki dla różnych zastosowań i paliw, np.:

* urządzenia do mieszania asfaltu,
* suszarnie,
* produkcja gazów gorących,
* opalanie kotłów,
* szybowe piece do wypalania wapna,
* piece topielne.

Translate »