Regulatory szeregu

Impulsowy system opalania pieców tunelowych

Regulatory

Injektor NOVAPULS Typ EMD-OE-10/31INFORMACJA O SYSTEMIE

Grupa regulatorów m91

Regulatory szeregu NOVACONTROL m91 są elektronicznymi wielokrotnymi regulatorami przeznaczonymi do stosowania w zespołach 19"-wych wg normy DIN 41 494. Zostały one skonstruowane dla ceramicznych pieców tunelowych i stosowane są do ciągłego, pulsującego lub stopniowego poruszania elementów nastawczych, zaworów, przetworników częstotliwości itp. Przy jednorodnej budowie i oprzyrządowaniu (hardware) regulator może być stosowany poprzez odpowiednią konfigurację do różnych zadań regulacji. Jako podajniki wartości pomiarowych są możliwe oprócz termoelementów termopary NiCr/Ni, NiCroSil oraz PtRh/Pt, podajniki oporu Pt100 jak i szereg typowych sygnałów wejściowych (0...20mA; 4...20mA; 0...10V; 2...10V). W przypadku zniszczenia czujnika regulator pracuje dalej z ostatnią wielkością nadaną przed zniszczeniem lub zmierza do umownej wielkości nastawczej i uruchamia system alarmowy. Wszystkie regulatory wyposażone są w port Schnittstelle, za pomocą której połączone mogą być z nadrzędnym systemem kierowniczym i wizualizacji. W komputerowym trybie pracy regulatory stanowią poziom back-up i ręczny. Przy awarii komputera, regulatory biorą natychmiast udział w procesie z aktualnymi wartościami zadanymi , ponieważ przez ciągłą komunikację z systemem kierowniczym otrzymały one ostatnie wartości zadane przed awarią. Zastępczo mogą zadane wartości bezpieczeństwa zostać sparametryzowane.

Regulatory sekcji spalania

Dla regulacji głównej sekcji spalania oraz nagłego chłodzenia regulator m91 w wersji jedno-, dwu- i czterokanałowej z ośmioma, czterema lub dwoma od siebie niezależnymi wyjściami może zostać skonfigurowany zależnie od wersji regulacji. Regulator może zostać skonfigurowany dla pracy w trybie impulsowym, ale również dla trybu impuls-"master/slave" oraz jako "trzy-punkty"-, "trzy-punkty-impuls"- oraz "trzy-punkty-krok"-regulator.
Po ustaleniu jednego wejścia binarnego (n.p. sygnału posuwu) można ustalić rampę wartości zadanych w celu zabezpieczenia ostrożnego nagrzewania materiału. Po posuwie możliwa jest np. praca za pomocą wielkości nastawczej w wybranym zakresie czasu. W redukcyjnym trybie pracy wydawana zostaje jedna ustalona wielkość nastawcza lub obwody regulacji pracują z jedną zadaną wielkością, która musi być na nowo sparametryzowana.

Regulatory strefy nagrzewania

System zawiera w konfiguracji "Regulator strefy nagrzewania" dwa regulatory:
regulator temperatury i regulator podciśnienia.

Regulator prowadzący jako regulator temperatury utrzymuje stałą temperaturę spalin w kanale zbiorczym lub w strefie podgrzewania wstępnego (lub kombinację obydwu temperatur) lub też utrzymuje ją niezależnie od wpływów wsadu, mocy i samego pieca.

W zależności od odchyłek zadanej wartości temperatury, ustalana jest odpowiednia wartość zadana dla regulatora podciśnienia. Regulator temperatury wpływa na regulator wyciągu tylko jeden raz podczas jednego posuwu. Czas wpływu po impulsie posuwu, do którego wartość zadana wyciągu jest ustalana na nowo, może ustalony być dowolnie. Regulator wyciągu pracuje pomiędzy dwoma czasami posuwu ze stałą wartością zadaną. Aby zapobiec, że regulator temperatury prowadzi wyciąg pieca poza rozsądny zakres regulacji, ogranicza się zakres wartości zadanych regulatora wyciągu. Górna i dolna wartość graniczna może zostać dowolnie sparametryzowana i może dostosowana zostać do warunków pieca i wsadu.
Przy przybliżonej zgodności górnej i dolnej wartości granicznej regulator strefy nagrzewania używany może być jako czysty regulator wyciągu.

Regulatory strefy schładzania

Dla regulacji gospodarki powietrzem i przebiegu krzywej temperatury strefy schładzania m91 konfigurowany jest jako regulator strefy schładzania, który zawiera trzy niezależne od siebie regulatory pojedyńcze:

* wyciąg górny
* wyciąg dolny
* powietrze

Górny i dolny wyciąg konfigurowany jest analogicznie do regulatora temperatury w strefie podgrzewania jako regulator ze stałym wyjściem, lub z dołączonymi regulatorami nastawczymi, które jeden raz w czasie posuwu w określonym momencie działają na element nastawczy. Powietrze działa na ciśnienie pieca w obszarze strefy schładzania również jako stały regulator. W odróżnieniu do dolnego i górnego wyciągu regulator ten wywiera ciągły wpływ. W redukcyjnym trybie pracy ustala się parametryzowalną wielkość nastawczą pozycji zasuwy wyciągu górnego i dolnego. Powietrze otrzymuje wartość zadaną lub również stałą wartość nastawczą. W niektórych przypadkach jest docelowym, zamiana obwodów regulacji wyciągu górnego i powietrza , tak, że wyciąg górny regulowany jest w zależności od ciśnienia i ma stały wpływ, podczas gdy powietrze jako regulator temperatury jednorazowo podczas okresu posuwu dopasowuje wydawanie swojej wielkości nastawczej odchyłce pomiędzy wartością zadaną i rzeczywistą.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych wynikających z postępu technicznego i jemu służących

Informacje o innych urządzeniach firmy Innovatherm możesz uzyskać wypełniając formularz kontaktowy.