Palnik wysokoszybkościowy

Impulsowy system opalania pieców tunelowych

Palinik szybkopłomieniowy

NOVAJET NJ-GD-65


 

INFORMACJA O SYSTEMIE

Zastosowanie:

Głównie w piecach przemysłowych, przede wszystkim w piecach do wypalania wyrobów ceramicznych.

Dane postawowe:

* nieciągłe podawanie materiału spalania i powietrza
* bezpośredni zapłon
* kontrola jonowa
* komora spalania z materiału SIC odpornego na wysokie temperatury i jej zmiany
* duży zakres regulacji
* przeznaczony dla wszystkich rodzajów regulacji, również dla podgrzanego powietrza spalania
* wysoki współczynnik sprawności
* duża szybkość wyjścia płomienia
* przeznaczony również dla wysokich temperatur pieca
* dla opalania stropowego i bocznego
* palnik na gaz i/lub olej lekki (OL)

Opis techniczny:

W szybkopłomieniowym palniku NOVAJET spalanie odbywa się w komorze z materiału odpornego na wysoka temperaturę i jej zmiany (węglik krzemu SIC). Gorące gazy występują z wylotu palnika z dużą szybkością i zapewniają w ten sposób intensywne wymieszanie w piecu. Produkt wypalany szybciej i bardziej równomiernie ogrzany, co powoduje z reguły poprawę jakości i wzrost wydajności. Palnik ten wyposażony jest w dwie elektrody: dla zapłonu i dla jonizacyjnej kontroli płomienia. Przy temperaturach pieca powyżej 1200°C palnik znajdujący się w stanie spoczynku musi chłodzony być małą ilością powietrza. Doprowadzenie gazu może zamontowane zostać uniwersalnie w sposób ciągły w dowolnej pozycji ( 360° ). Zapłon palnika odbywa się przy częściowym obciążeniu (np do 40%). Zakres regulacji mocy wynosi dla regulacji ciągłej najczęściej 5:1, w systemie impulsowym 25:1. Dostawa gazu i powietrza sterowana może być albo poprzez scieżkę regulacji ciśnienia ( przy ciągłej regulacji i obciążeniu małe/duże )lub też w przypadku pracy nieciągłej (ON/OFF) poprzez zasuwę z napędem w ścieżce powietrza oraz doprowadzenie gazu poprzez zawór magnetyczny, który spełnia równocześnie rolę zaworu bezpieczeństwa. Ciśnienie gazu i powietrza może mierzone być na dwóch króćcach pomiarowych dla celów kontroli lub ustawienia palnika. Palniki te przeznaczone są dla wszystkich rodzajów gazu; przestawienie odbywa się przez wymianę dysz gazu. Poza tym możliwe jest stosowanie oleju lekkiego; dla tych celów stoi do dyspozycji specjalny wkład dla oleju. Mieszanie gazu i powietrza odbywa się na wylocie dyszy palnika, dlatego też nie jest konieczne stosowanie zabezpieczenia

Wykonanie:

Ceramiczna komora spalania wykonana z węglika krzemu (infiltrowany SIC). Stosowany głównie jako palnik impulsowy ze średnią do dużej szybkości wylotu w piecach przemysłowych, w których temperatura regulowana jest w sposób impulsowy. Dostawa przeznaczona jest z reguły dla jednego rodzaju gazu, części dodatkowe dla innego rodzaju gazu lub oleju lekkiego (OL) dostarczane są na życzenie użytkownika lub też mogą dostarczone być w pierwotnym wyposażeniu.

Wyposażenie dodatkowe (na życzenie):

* zasuwa powietrza (do wspawania) z ustalaczem oraz połączeniem dla przewodu powietrza
* zestaw do podłączenia powietrza składający się z 1m węża powietrza Ć43, 2 uszczelek silikonowych oraz 2 zacisków
* zestaw do podłączenia gazu składający się z węża gazu, 2 podwójnych złączek ze specjalnym wkładem uszczelniającym ( zestaw do podłączenia oleju lekkiego składający się z węża oleju, 2 złączek ze specjalnymi uszczelkami, szybkozłącza i zaworu kulowego)
* zamknięcie bramki z pierścieniem nastawczym
* zawór mikroregulacji gazu ze złączkami pomiarowymi
* magnetyczny zawór bezpieczeństwa gazu (magnetyczny zawór bezpieczeństwa oleju)
* przepustnica powietrza z napędem nastawczym
* skrzynka sterownicza z urządzeniem kontroli zapłonu i płomienia


Dane techniczne:
Paliwa:gaz ziemny L i H, propan, butan, gaz miejski na zapytanie, olej lekki
Podłączenie gazu:G 3" IGW lub 3/8"IGW (wg życzenia)
Podłączenie powietrza:Fi 43 dla węża powietrza lub R 11/2"IGW (wg życzenia)
Moc znamionowa:65...80 kW / 4...35kW/m3 (3,4...30 Mcal/m3)
Średnica wylotu palnika:standard 40mm, lub 30mm
Wartości spalania:niskie NOX (20...40mg/m3)
Parametry podłączenia:**ciśnienie gazu :>0,1 bar, maks.65 bar**
**ciśnienie powietrza :>55 mbar, maks.65 mbar**
Sposób pracy:palnik utrzymuje stabilny płomień w dużych zakresach z nadmiarem powietrza i gazu
Sposób zabudowy:dowolny (poziomo, pionowo)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych wynikających z postępu technicznego i jemu służących

Informacje o innych urządzeniach firmy Innovatherm możesz uzyskać wypełniając formularz kontaktowy.