Palnik wysokoszybkościowy

Impulsowy system opalania pieców tunelowych

Palinik szybkopłomieniowy

NOVAJET NP-HGB-80-HT 

INFORMACJA O SYSTEMIE

Zastosowanie:

W piecach przemysłowych, najczęściej w piecach tunelowych, eksploatowanych w sposób ciągły o temperaturze zapłonu. Dzięki temu zbędna jest elektronika zapłonu i kontroli. Z reguły zastosowanie w trybie pulsacyjnym w połączeniu ze specjalnymi urządzeniami impulsowymi i specjalnymi zaworami elektromagnetycznymi dozującymi. Regulacja ciągła jest również możliwa.

Dane postawowe:

* nieciągłe lub ciągłe podawanie paliwa i powietrza
* duży zakres regulacji
* dysza z węglika krzemu odporna na wysoką temperaturę i jej zmiany
* wysoki współczynnik sprawności
* maksymalna moc przetłaczania
* przeznaczone również dla wysokich temperatur pieca
* dla opalania stropowego i bocznego
* niskie wartości NOx

Opis techniczny:

Palnik dysponuje specjalną komorą spalania. Gazy spalania opuszczają wylot palnika z dużą szybkością. Przy zastosowaniu w piecach o temperaturze roboczej >1200°C i wyłączonej dostawie gazu palnik powinien płukany być małą ilością powietrza w celu chłodzenia.

Podłączenie gazu i powietrza może być zabudowane w dowolnej pozycji. Wykres mocy stoi do dyspozycji jako osobna karta danych. Palniki te przeznaczone są dzięki zoptymalizowanym dyszom każdorazowo dla jednego rodzaju gazu. Przy zmianie gazu na mniej lub więcej kaloryczny palnik przezbrajany jest poprzez wymianę dyszy. Palnik może być eksploatowany podstechiometrycznie lub też w atmosferze utleniającej.

Wykonanie:

Komora spalania wykonana jest z infiltrowanego węglika krzemu odpornego na wysokie temperatury. Najczęściej stosowany jako palnik impulsowy z dużym wymieszaniem w piecach przemysłowych, w których regulacja temperatury odbywa się za pomocą sterowania impulsowego. Gaz i powietrze podawane są pulsacyjnie. Ustawianie ilości powietrza i gazu odbywa się bezpośrednio na armaturze podłączeniowej.

Dane techniczne:
Paliwa:gaz ziemny L i H, propan, butan, gaz miejski na zapytanie
Podłączenie gazu:3/8" IGW
Podłączenie powietrza:Fi 43 lub R 11/2 IGW
Moc znamionowa:30...100 kW
Wartość energetyczna:4...35 kWh/m3 (3,4...30 Mcal/m3)
Parametry podłączenia:ciśnienie gazu: maks. 1 bar
ciśnienie powietrza: 65 mbar
Parametry spalania:współczynnik nadmiaru powietrza: =0,8...2,0 (80...200%)
Wartość NOx:20...40 mg/m3
Szybkość gazu na wylocie:maks. 180...200 m/s
Sposób zabudowy:dowolny (poziomo, pionowo)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych wynikających z postępu technicznego i jemu służących

Informacje o innych urządzeniach firmy Innovatherm możesz uzyskać wypełniając formularz kontaktowy.