Lanca Palnika Gazowego

Impulsowy system opalania pieców tunelowych

Lanca Palnika Gazowego

NOVAPULS Variator-SIC NP-GD-48/SICINFORMACJA O SYSTEMIE

Zastosowanie:

W piecach przemysłowych o temperaturze pieca wyższej od temperatury gazu, najczęściej w piecach tunelowych przemysłu ceramicznego. Typowym jest zastosowanie jako palnik impulsowy. Sterowanie odbywa się za pomocą specjalnych urządzeń impulsowych i elektro-magnetycznych zaworów dozujących, które pozwalają na ciągłą regulację. Specjalne urządzenia impulsowe oraz elektromagnetyczne zawory dozujące są konstrukcją własną firmy Innovatherm.

Dane postawowe:

* nieciągłe podawanie materiału spalania i powietrza
* prawie ciągła regulacja poprzez elektroniczne sterowanie impulsowe
* doprowadzenie powietrza
* duży zakres regulacji
* przeznaczone dla wszystkich rodzajów regulacji, również dla podgrzanego powietrza spalania
* wysoki współczynnik sprawności
* wysoki stopień injekcji
* lanca z węglika krzemu (infiltrowany SIC) odporna na wysokie temperatury i ich zmiany
* przeznaczona dla opalania stropowego i bocznego
* palnik na gaz oraz/lub olej lekki

Opis techniczny:

Variator SIC NOVAPULS wyposażony jest w rurę SIC wysokoodporną na wysokie temperatury wraz ze zwężoną dyszą wyjściową. Dzięki specjalnie dobranej geometrii mieszanka gaz-powietrze opuszcza wylot palnika z dużą szybkością. W ten sposób osiągane jest w dużych piecach bardzo wysokie ujednolicenie temperatur. Gaz i powietrze podawane są poprzez ustalone impulsy tak, że nie dochodzi ani do dopalania ani też do wprowadzenia niepotrzebnych ilości powietrza bez udziału gazu do komory spalania. Dopiero przy temperaturach spalania powyżej 1350oC lanca palnika musi być w stanie wyłączonym chłodzona małą ilością powietrza. Temperatura powietrza przy palniku może wynosić do 450ºC. Dla ułatwienia montażu podłączenie gazu i powietrza może być dowolnie przekręcone. Zdolność przepustowa wynika ze specjalnych tabel. Dzięki zoptymalizowanym dyszom palnika palnik przeznaczony jest każdorazowo dla jednego rodzaju gazu.
Zmiana paliwa gazowego na paliwo o innej wartości energetycznej możliwa jest jednak poprzez dopasowanie zaworów regulujących gaz. Lance palnikowe są palnikami mieszającymi na jego wylocie dzięki czemu nie wymagany jest zawór zwrotny. Możliwa jest praca palnika w warunkach redukcyjnych jak i utleniających.

Wykonanie:

Rura zewnętrzna wykonana jest z węglika krzemu (SIC) odpornego na wysokie temperatury. Prowadzenie gazu wykonane jest w części ze stali odpornej na wysokie temperatury.

Wyposażenie dodatkowe (na życzenie):

* przepustnica nastawcza do wspawania z połączeniem dla węża powietrza
* zestaw do podłączenia powietrza: 1m wąż powietrzny DN 43, 2 kołnierze silikonowe oraz 2 zaciski
* zestaw do podłączenia gazu: wąż gazowy DN 10 z obustronnym połączeniem gwintowym M18x1,5, zawór kulowy3/8" i złączka podwójna 3/8"-M18x1,5 z zintegrowaną uszczelką
* złączka podwójna lub kolanko do podłączenia węża wraz ze stożkiem uszczelniającym
* zamknięcie otworu palnika w obudowie pieca wraz z kołnierzem mocującym
* zawór mikroregulacji ze złączkami pomiarowymi

Dane techniczne:
Paliwa:gaz ziemny L i H, propan, butan, gaz miejski na zapytanie
Podłączenie gazu:3/8" IGW
Podłączenie powietrza:DN 43 lub 11/2" IGW (wg wyboru )
Moc znamionowa:80 kW
Wartość energetyczna:4...35 kWh/m3 ( 3,4...30 Mcal/m3 )
Parametry podłączenia:**ciśnienie gazu :>0,3mbar, max. 0,9 bar**
**ciśnienie powietrza :>45mbar, max. 65mbar**
Sposób zabudowy:dowolny (poziomo, pionowo)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych wynikających z postępu technicznego i jemu służących

Informacje o innych urządzeniach firmy Innovatherm możesz uzyskać wypełniając formularz kontaktowy.