Elektromagnetyczne zawory dozujące dla gazu

Impulsowy system opalania pieców tunelowych

Elektromagnetyczne zawory dozujące dla gazu

Typ EMD-G
INFORMACJA O SYSTEMIE

Zastosowanie:

Do dozowania, regulacji i sterowania odbiorników powietrza i gazu ogólnie, w szczególności w przemysłowych urządzeniach opalania pieców pracujących w sposób ciągły.

Dane:

* bezpośrednie otwieranie bez zwłoki
* podłączenie beznapięciowe
* wysoka częstotliwość łączeń (do 400 łączeń na minutę)
* przeznaczone dla wysokich temperatur otoczenia
* zbadane i zarejestrowane przez DIN-DVGW i EC
* klasa bezpieczeństwa B
* dowolna pozycja zabudowy
* mocne wykonanie

Opis techniczny:

Zawory magnetyczne typu EMD-G-.. są zaworami otwierającymi bezpośrednio i bez zwłoki, podłączonymi beznapięciowo. Stosowane są w większości jako zawory regulacyjne pracujące impulsowo w systemach opalania pieców tunelowych i innych pieców przemysłowych. Budowa zaworów odpowiada specyficznym warunkom pracy pieca ( wysoka temperatura otoczenia, agresywna atmosfera, etc. ). W przypadku braku energii pomocniczej (prąd elektr.) zawór zamykany jest poprzez sprężynę zamykającą. Siła zamykania przenoszona jest bezpośrednio ze sprężyny na trzonek zaworu. Sprężyna zamykająca wykonana jest z materiału klasy C i jest oprócz tłoku zaworu jedyną jego częścią ruchomą. Zawory te spełniają wymogi DIN EN161 klasy B od -20°C do 60°C (80°C) przy ciśnieniu roboczym do 4 bar (zależnie od wielkości i średnicy). Charakteryzują się one krótkim czasem otwierania i zamykania (<0,1s) i przeznaczone są dla bardzo dużych częstotliwości łączeń ( 500.000.000 łączeń ). W połączeniu z elektronicznym podajnikiem impulsów można osiągnąć bezstopniową regulację mocy przepustowej, jeżeli przy stałym czasie otwarcia zmienia się częstotliwość otwierania lub też przy stałej częstotliwości otwierania zmienia się czas otwarcia. Możliwa jest również kombinacja obydwu tych sposobów, np. w przypadku pieców o bardzo zmiennych ilościach zużycia. Tam gdzie konieczne, można za pomocą zasobu mocy i dołączonej kryzy zmienić amplitudę wahań ciśnienia za zaworem do żądanej wielkości. Specjalne urządzenia impulsowe i regulujące należą również do naszych rozwiązań.

Wykonanie:

Zawór jednodrożny z tłoczkiem napinanym sprężyną, podłączony beznapięciowo. Z zabudowanym sitkiem dla ochrony łoża zaworu i jako ochrona przed płomieniem. Obudowa zaworu wykonana z żeliwa szarego, uszczelka z VITON-u.

Wykonanie specjalne:

* inne napięcia (n.p. 110 V, 50/60 Hz)
* przeznaczone dla biogazów
* dla mediów agresywnych

Wyposażenie dodatkowe (na życzenie):

* przewód silikonowy z solidnyą 7-io biegunową wtyczką połączeniową (tylko dla EMD-G-25/31, EMD-G-10/31 i EMD-G-15/31)
* złączki wkrętne
* tłumik drgań, równocześnie uchwyt

Dane techniczne:
Media:powietrze i inne gazy wg instrukcji DVGW-G260 (biogaz wersja spec.)
Zabudowa:dowolnie, najlepiej jednak pionowo z wydmuchem w dół
EMD-G-25/31 EMD-G-25/220EMD-G-25/220EMD-G-10(15)/220
Czas 
otwierania:
ok. 60 msok. 100 msok. 40 msok. 70 ms
Czas 
zamykania:
ok. 50 msok. 70 msok. 35 msok. 60 ms
Częstotliwość 
łączeń 
(imp./min.)
do 400do 250do 400do 250
Czas 
otwierania:
ok. 60 msok. 100 msok. 40 msok. 70 ms
Wszystkie wymienione czasy łączeń odnoszą się do sterowania odpowiednimi urządzeniami impulsowymi
Ciśnienie 
robocze:
1/1,5/4 bar2/1,5 bar
Przekrój 
otwarty:
250 mm225 (40)mm2
Łączenia:G1" /G3/4" /G1/2"G3/8" / G1/2"
Ciężar:6,0 kg4,9 kg
Temp. 
otoczenia:
-20°C..+80°C-20°C..+60°C-20°C..+80°C-20°C..+60°C
(wykonanie specjalne do 100°C)
Zasilanie 
pomocn.:
24V=przy 100% ED
31V=przy impuls
220V +10%-15%
50/60Hz
24V=przy 100% ED
31V=przy impuls
220V +10%-15%
50/60Hz
Połączenie 
elektr.:
Pg 13,5Pg 13,5Pg 11wtyk wg DIN
Zacisk 
połącz.:
2,5 mm21,5 mm22,5 mm21,5 mm2
Stopień 
ochrony:
IP 52IP 54IP 52IP 54
Moc 
elektr.:
82/135 W100 VA60/100 W75 VA

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych wynikających z postępu technicznego i jemu służących

Informacje o innych urządzeniach firmy Innovatherm możesz uzyskać wypełniając formularz kontaktowy.