Elektromagnetyczne opalanie olejowe

Impulsowy system opalania pieców tunelowych

Elektromagnetyczne opalanie olejowe

Injektor NOVAPULS Typ EMD-OE-10/31
INFORMACJA O SYSTEMIE

Zastosowanie:

Do dozowania, regulacji i sterowania urządzeń do spalania oleju opałowego mineralnego, w szczególności w piecach przemysłowych opalanych w sposób ciągły.

Dane postawowe:

* spalanie niezależne od powietrza wtórnego
* dozowanie poprzez impulsy sterowane mikroprocesorem
* proporcjonalne ustalanie ilości
* najmniejsze możliwe ilości na impuls gwarantują całkowite spalanie
* niskie zużycie części
* przeznaczony również dla wysokich temperatur oleju (do 140°C)
* do oleju ciężkiego i/lub lekkiego
* solidne wykonanie
* wysoki współczynnik sprawności
* różne parametry do ustalenia wielkości płomienia

Opis techniczny:

Palniki" typu NOVAPULS-Injektor EMD-OE-10/31 są zasadniczo tłokowymi zaworami dozującymi, podłączanymi bezprądowo. Budowa zaworu dostosowana jest do warunków pracy w piecach przemysłowych (wysokie temperatury otoczenia, agresywna atmosfera, itd.). W przypadku braku zasilania pomocniczego (prądu elektrycznego) zawór zamykany jest poprzez sprężynę zwrotną. Tłok poruszany jest drogą elektromagnetyczną za pomocą podajnika impulsów, który wysyła w określonych odstępach czasu impulsy prądu stałego do szpuli magnetycznej. Przy każdym impulsie prądu tworzy się pole magnetyczne, które przyciąga tłok. Dzięki temu zgromadzone ciśnienie oleju może zostać oddane (wyzwolone?) a olej poprzez dyszę wtryśnięty do komory spalania pieca. Ciśnienie wtrysku oleju wytwarzane jest poprzez pompę i jest znaczącą wielkością określającą rozkład ognia. Po zakończeniu impulsu prądu zanika przez szpulę wytworzone pole magnetyczne i tłok przemieszczany jest za pomocą sprężyny do pozycji końcowej. Za pomocą specjalnych środków osiągnięto czyste rozpylanie dyszy bez kropelkowania. Moc palnika regulowana może być za pomocą zakresu impulsu, wielkości dyszy, ciśnienia roboczego oraz zmian częstotliwości impulsu. Przy obniżeniu częstotliwości impulsu moc palnika maleje proporcjonalnie. W ten sposób redukuje się wtryskiwana ilość o połowę przy równoczesnym obniżeniu częstotliwości impulsu o połowę. Ciśnienie robocze (ciśnienie pompy) wpływa oprócz mocy palnika również na obraz wtrysku (rozkład ognia). Kolejną charakterystykę zachowania wtrysku opisuje geometria dyszy. Palnik posiada oprócz sprężyny zwrotnej tylko jedną część ruchomą. Jest nią tłok. Zużycie "palnika" jest minimalne. Urządzenia impulsowe zbudowane są w pełni na zasadzie elektronicznej lub jako jednostki wieloczynnościowe sterowane mikroprocesorem i pracują całkowicie bez zużycia i kontroli. Urządzenia te należą również do konstrukcji naszej firmy.

Wykonanie:

Zawór jednodrożny z tłokiem obciążonym sprężyną, połączony bezprądowo. Z wbudowanym drobnym sitem dla ochrony łoża zaworu i dyszy.

* obudowa zaworu z ST 50/42 CrMo 4
* łoże zaworu metal/metal, pozostałe uszczelki z Vitonu

Dane techniczne:
Połączenie wejściowe:2x3/8"
Zasilanie pomocnicze:4V napięcie stałe przy 100% ED
31V napięcie stałe przy pracy impulsowej
Połączenie przewodu:Pg 9
Stopień ochrony:IP 40
Zacisk połączenia:2,5 mm2
Moc elektryczna:62/95 W
Zabudowa:dowolna, jako wtryskiwacz oleju pionowo
Ciężar:4,35 kg
Temperatura otoczenia:-20°C...+80°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych wynikających z postępu technicznego i jemu służących

Informacje o innych urządzeniach firmy Innovatherm możesz uzyskać wypełniając formularz kontaktowy.