AUTOMATY PALNIKOWE BCU 570

BCU 570

Układ sterowania palników BCU 570 jest przeznaczony do nadzoru i wysterowania palników dowolnej mocy z dmuchawą, eksploatowanych modulacyjnie w trybie pracy przerywanej lub ciągłej.
Poprzez wymienny moduł mocy możliwe jest przełączanie wyjść odpornych na zakłócenia, np. dmuchawy, napędu nastawczego i zaworów na potrzeby wysterowania pieca. Na zintegrowanej karcie mikroprocesorowej parametryzacji są zapisane wszystkie
wymagane parametry pracy.