AUTOMATY PALNIKOWE BCU 480

BCU 480

Sterownik do palników BCU 480 steruje, zapala i kontroluje pracę palników gazowych w trybie przerywanym lub ciągłym. Ponieważ jest to całkowicie elektroniczne urządzenie, może szybko reagować na różne wymagania i nadaje się również do pracy z taktowaniem.
Urządzenie może pracować z palnikami przemysłowymi o nieograniczonej mocy, które są zapalane za pomocą palników zapłonowych. Palniki zapłonowe i główne mogą pracować z modulowaniem lub stopniowaniem. BCU 480 kontroluje palniki zapłonowe i główne niezależnie od siebie. Palnik zapłonowy może pracować lub być wyłączany w trybie ciągłym. Sterownik BCU jest montowany w pobliżu palnika, który ma być przez niego kontrolowany.

W piecach przemysłowych BCU odciąża system centralnego sterowania piecami, przejmując zadania dotyczące tylko palników, np. zapewnia, że zapłon palnika przy ponownym rozruchu następuje tylko w bezpiecznym stanie.
System sterowania zaworami powietrza wspomaga sterowanie piecem podczas chłodzenia, płukania i regulacji mocy.

Status programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytywać bezpośrednio na urządzeniu. Podczas uruchomienia i diagnozowania istnieje możliwość pracy palnika w trybie ręcznym.
Jeśli zmienią się lokalne wymagania dla sterowania palnikiem, za pomocą programu komputerowego BCSoft przez interfejs optyczny parametry urządzenia można dopasować do aktualnych wymagań.
Personel serwisu może korzystać z wygodnej wizualizacji sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz pamięci historii błędów.
W celu obniżenia kosztów instalacji i okablowania, firma Elster Kromschröder oferuje opcjonalny interfejs PROFIBUS-DP do przesyłania sygnałów sterujących i zwrotnych, umożliwiając rozszerzanie funkcji zdalnego serwisowania i diagnozowania.

Napięcie sieciowe – sieci uziemione i nieuziemione:
115 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~

Translate »