Automaty palnikowe BCU 370

BCU 370

Sterownik do palników BCU 370 steruje, zapala i kontroluje pracę przemysłowych palników gazowych o nieograniczonej mocy w trybie przerywanym lub ciągłym.
Może pracować z palnikami gazowymi zapalanymi bezpośrednio lub za pomocą palnika zapłonowego. BCU 370 steruje dmuchawą i przestawia podłączoną klapę w pozycję płukania oraz zapłonu. Po płukaniu wstępnym i uruchomieniu palnika następuje aktywacja zewnętrznego regulatora, który ustawia pozycję klapy zgodnie z wymaganą mocą. Po zakończaniu pracy palnika następuje płukanie końcowe. Sterownik BCU 370 kontroluje ciśnienie gazu i powietrza. Dostępna jako opcja, zintegrowana funkcja kontroli szczelności sprawdza zawory za pomocą zewnętrznego czujnika ciśnienia gazu.

Dzięki możliwości parametryzacji przez interfejs optyczny i program komputerowy BCSoft zapewnione jest optymalne odpasowanie do aktualnych wymagań. Funkcja programowanych prób rozruchu oraz automatycznego ponownego rozruchu zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu palnikowego.

Opcja szybkiego rozruchu umożliwia prawidłowy rozruch palnika dmuchawowego po normalnym wyłączeniu bez wstępnego płukania. Dzięki temu do komory spalania nie jest wprowadzane niepotrzebne powietrze. Moc cieplna jest dostępna bardzo szybko po pojawieniu się zapotrzebowania na określoną temperaturę.
Status programu, parametry urządzenia i natężenie sygnału płomienia można odczytywać bezpośrednio na urządzeniu.

Zintegrowany tryb ręczny pozwala na ręczne uruchamianie palnika oraz ustawianie pozycji klap, niezależnie od centralnego systemu sterowania. Program od obsługi i regulacji BCSoft jest wydajnym narzędziem do uruchamiania i serwisowania.
W celu obniżenia kosztów instalacji i okablowania, firma Elster Kromschröder oferuje opcjonalny interfejs Profbus-DP do przesyłania sygnałów sterujących i zwrotnych.
Napięcie sieciowe – sieci uziemione i nieuziemione:
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

Translate »