AUTOMATY PALNIKOWE BCU 4xx

BCU 440

Sterownik do palników BCU 440 steruje, zapala i kontroluje palniki gazowe w trybie ciągłym.
Może pracować z palnikami przemysłowymi o bezpośrednim zapłonie do 350 kW. Sterownik BCU jest montowany w pobliżu palnika, który ma być przez niego kontrolowany.
Status programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytywać bezpośrednio na urządzeniu.
Jeśli zmienią się lokalne wymagania dla sterowania palnikiem, za pomocą programu komputerowego BCSoft przez interfejs optyczny parametry urządzenia można dopasować do aktualnych wymagań.
Personel serwisu może korzystać z wygodnej wizualizacji sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz pamięci historii błędów.
Napięcie sieciowe – sieci uziemione i nieuziemione:
115 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

BCU 460, BCU 465

Sterowniki do palników BCU 460, BCU 465 sterują, zapalają i kontrolują pracę palników gazowych w trybie przerywanym lub ciągłym. Ponieważ są to całkowicie elektroniczne urządzenia, mogą szybko reagować na różne wymagania i nadają się również do pracy z taktowaniem.

Mogą pracować z palnikami przemysłowymi o bezpośrednim zapłonie o nieograniczonej mocy. Palniki mogą być regulowane z modulowaniem lub stopniowaniem. Sterownik BCU jest montowany w pobliżu palnika, który ma być przez niego kontrolowany.

W piecach przemysłowych BCU odciąża system centralnego sterowania piecami, przejmując zadania dotyczące tylko palników, np. zapewnia, że zapłon palnika przy ponownym rozruchu następuje tylko w bezpiecznym stanie.
Dostępna dla BCU..L opcja sterowania zaworami powietrza wspomaga sterowanie piecem podczas chłodzenia, płukania i regulacji mocy.

W przypadku pracy z palnikami rekuperatorowymi BCU 465..L jest wyposażony w systemem kontroli przepływu powietrza oraz ruchem wyprzedzającym i nadążnym powietrza.

Status programu, parametry urządzenia i wysokość sygnału płomienia można odczytywać bezpośrednio na urządzeniu. Podczas uruchomienia i diagnozowania istnieje możliwość pracy palnika w trybie ręcznym.
Jeśli zmienią się lokalne wymagania dla sterowania palnikiem, za pomocą programu komputerowego BCSoft przez interfejs optyczny parametry urządzenia można dopasować do aktualnych wymagań.

Personel serwisu może korzystać z wygodnej wizualizacji sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz pamięci historii błędów.
W celu obniżenia kosztów instalacji i okablowania, firma Elster Kromschröder oferuje opcjonalny interfejs PROFIBUS-DP do przesyłania sygnałów sterujących i zwrotnych, umożliwiając rozszerzanie funkcji zdalnego serwisowania i diagnozowania.
Napięcie sieciowe – sieci uziemione i nieuziemione:
115 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.